ความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน NFPA ระบบดับเพลิง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

มาตรฐาน nfpa ระบบดับเพลิง ทุกคนเคยได้ยินกันคุ้นหูมาแล้วบ้างหรือไม่ การตรวจสอบระบบดับเพลิงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยยับยั้งเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ ลดการสูญเสียทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน

NFPA ย่อมาจาก National Fire  Protection Association คือ สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ ค.ศ. 1896 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้วเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย

NFPA สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ ภารกิจหลักคือการจัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานที่พัฒนามาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายจริงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน การเฝ้าระวังไฟที่เกิดจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะลดปัญหาและความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ ได้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านความปลอดภัยด้วย แถมมาตรฐานความปลอดภัยของ NFPA กว่า 300 ประเภทยังได้รับการยอมรับและการบริหารจัดการอาคารในด้านความปลอดภัยครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การตรวจสอบ การติดตั้ง ไปจนถึงการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

มาตรฐาน nfpa ระบบดับเพลิง และตัวอย่างที่เรามักจะเห็นกันบ่อยในภาคอุตสาหกรรม เช่น

  • ไฟประเภท A รูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร A อยู่ในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นสีเขียว สัญลักษณ์เป็นรูปภาพถังขยะและท่อนไม้ไฟที่ติดไฟ โดยเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงไม้ กระดาษ พลาสติก ผ้า ยาง เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมในการใช้ดับไฟ ได้แก่ เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมสะสมแรงดันและเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ
  • ไฟประเภท B สัญลักษณ์ก็คือตัวอักษร B อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าพื้นสีแดงเป็นรูปถังใส่น้ำมันที่ติดไฟ โดยไฟเกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล สารละลายและสี เป็นต้น โดยเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมคือเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC ชนิดโฟมสะสมแรงดัน ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์และชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะ
  • ไฟประเภท C สัญลักษณ์ตัวอักษร C อยู่ในวงกลมพื้นสีฟ้า รูปปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟ โดยไฟเกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นกระแสไฟฟ้าเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมได้แก่ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ABC เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซเหลวระเหยที่ไม่ทำลายมลภาวะและชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • ไฟประเภท D สัญลักษณ์ตัวอักษร D อยู่ในรูปดาวห้าแฉกพื้นสีเหลือง รูปเฟืองโลหะติดไฟ โดยไฟเกิดขึ้นจากโลหะ เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมในการดับไฟได้ แก่ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีโซเดียมคลอไรด์
  • ไฟประเภท K สัญลักษณ์ตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าพื้นสีดำ รูปกระทะทำอาหารที่ลุกติดไฟโดยไฟจะเกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืชน้ำ มันจากสัตว์หรือไขมัน เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมคือเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ

ควรตรวจระบบดับเพลิงทุกๆปี ตาม กม. กำหนด / เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย

การตรวจสอบระบบดับเพลิงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในขณะเดียวกันการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน nfpa ระบบดับเพลิง ก็สำคัญไม่แพ้กัน การตรวจสอบระบบดับเพลิง ต้องตรวจสอบทุกปีตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี พ.ศ. 2555 และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการใช้ตรวจสอบระบบดับเพลิง ก็คือมาตรฐาน NFPA (National Fire Protection Association) อีก 1 มาตรฐานก็คือมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

บริการอื่นๆของ Engineersoft