บริการตรวจระบบดับเพลิง
ตรวจระบบดับเพลิงโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire pump system บริการทำ PM ระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มดับเพลิงพร้อมออกรายงานรับรองพร้อมข้อแนะนำปรับปรุงแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ตรวจ สอบ Fire pump

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อม ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ทุกกระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA และ วสท. อุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองสอบเทียบความแม่นยำในเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO 17025

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ระบบดับเพลิง 2

มาตรฐาน ระบบดับเพลิง NFPA

ความสำคัญของการตรวจระบบดับเพลิง

อุบัติเหตุเพลิงไหม้ถือเป็นอุบัติเหตุอันตรายที่มักเกิดขึ้นทุกปี ทุกอาคารโรงงานหรือสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่มีพนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จึงควรมีการติดตั้งและตรวจระบบดับเพลิงในทุก ๆ ปี เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่เต็มไปด้วยคนมากมาย มีโอกาสสูงมากที่จะส่งผลเสียหายเป็นวงกว้างแก่อาคารใกล้เคียง รวมถึงสุขภาพและชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสถานประกอบกิจการและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย

สถานที่ที่ควรได้รับการตรวจระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิง 3

อาคาร สำนักงาน และสถานประกอบกิจการที่มี 2 ชั้นขึ้นไป

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้อาคาร สำนักงาน รวมถึงตึก บ้านเรือน ร้านค้าสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในสถานที่มีความเสี่ยงและมี 2 ชั้นขึ้นไป ควรมีการตรวจระบบดับเพลิงและติดตั้งระบบแจ้งเตือน ระบบดับเพลิงในอาคาร โดยควรมีการติดตั้งถังดับเพลิง 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร และควรมีมากกว่า 1 เครื่องในแต่ละชั้น ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย 1 เครื่อง เพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร

อาคารสูงเกิน 23 เมตร

ตามที่กฎหมายกำหนด คอนโดมิเนียม สำนักงาน และอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร และมีพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องมีการตรวจระบบดับเพลิงให้มีความพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคาร โดยควรมีถังดับเพลิง 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร และควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงในอาคารในทุก ๆ ชั้น

ระบบดับเพลิง 4

โรงงานอุตสาหกรรม

ตามกฎหมายและกรมธรรม์การประกันภัยอัคคีภัย และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ได้มีการกำหนดให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการตรวจระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิงในอาคารให้สามารถพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการจัดอบรมดับเพลิงให้กับพนักงานและดำเนินการซ้อมดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟออกจากภายในโรงงานทุกปีตรงตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันซ้อมรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ และส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานภายในโรงงาน

" ตรวจระบบดับเพลิงกับ Engineersoft บริษัทรับตรวจระบบดับเพลิงอันดับหนึ่ง ในราคาถูกและคุณภาพที่คุ้มกว่า "

Engineersoft บริษัทรับตรวจระบบดับเพลิงอันดับหนึ่ง เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702 รวมถึงได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 เรายินดีให้บริการตรวจระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงในอาคารทุกชนิด ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด เรารับประกันคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รับประกันคุณภาพในการตรวจสอบติดตั้งและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานสากล

คุณสามารถมั่นใจในการใช้บริการตรวจระบบดับเพลิงกับเราได้ เพราะเราดำเนินการตรวจระบบดับเพลิงด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงอุปกรณ์ทำงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการสอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เท่านั้น อีกทั้งเรายังยินดีให้บริการตรวจระบบดับเพลิงในอาคารในราคาถูก มีโปรโมชันในช่วงเทศกาล พร้อมรับเอกสารรับรองการตรวจที่เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน NFPA ที่การันตีคุณภาพ ความคุ้มค่า และความน่าเชื่อถือ เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มค่าและคุณภาพมากที่สุด

ทำความสะอาดโดยรอบปั๊มดับเพลิง

ทำความสะอาดรอบบริเวณ

เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ตรวจสอบแบตเตอรี่ระบบดับเพลิง-1

เติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่

น้ำกลั่นไม่ควรมีเยอะเกินไปหรือแห้งจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้แบตเตอรี่ไม่มีกำลังประจุพอที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลให้แบตเตอรี่เสียได้ โดยปกติระดับน้ำกรดจะมีผลต่อกำลังไฟในแบตเตอรี่ ถ้าน้ำกรดมีน้อยกำลังไฟก็มีน้อยตามไปด้วย

ตรวจสอบวัดแรงดันเครื่องสูบ้นำดับเพลิง

ทดสอบแรงดัน

ตรวจสอบและทดสอบแรงดันน้ำดับเพลิงเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงยังสามารถทำแรงดันได้ตามมาตรฐาน

ตรวจระบบดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 20 , วสท

ตรวจระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงโดยเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบตามมาตรฐาน NFPA 20 และ มาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท)

ตรวจระบบดับเพลิงประจำปี, ตรวจ สอบ Fire pump

บริการตรวจระบบดับเพลิงประจำปีพร้อมออกรายงานรับรอง 1 ฉบับโดยวิศวกร

บำรุงรักษาระบบดับเพลิง-PMระบบดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพระบบปั๊มน้ำดับเพลิง

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง NFPA20 (Fire pump performance test)

ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง PM ระบบดับเพลิง

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องระบบดับเพลิง, เปลี่ยนใส้กรองระบบดับเพลิง, PMเต็ม ระบบ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 700 บริษัทชั้นนำ

รับระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงมาตรฐาน NFPA 20

ติดต่อสอบถาม / ช่วยเหลือ

ขอใบเสนอราคาส่งเมลมาที่