Engineersoft ผู้นำด้านการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

บริการการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ลด 50%

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าคือการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ได้มีการระบุให้โรงงานและสถานประกอบกิจการต่างๆต้องมีการตรวจระบบไฟฟ้าประจำปีตามแบบรายงานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีข้อดีหลายอย่างเช่นทำให้เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบไฟฟ้านั้นยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ที่สำคัญช่วยลดการเกิดเบรคดาวน์หรือไฟดับกระทันหันระหว่างที่เราเดินไลน์ผลิตได้อีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อม ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ทุกกระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองถูกต้องในการสอบเทียบตาม ISO 17025

นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2565 ตามข้อ 12

เลขที่ใบอนุญาต 0302-03-2565-0082 

เลือกบริการที่คุณต้องการ

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ออกรายงานรับรองโดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนด

ตรวจสอบไฟฟ้าประจำปี

PM ระบบไฟฟ้า

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

" ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 5 รายการที่สำคัญมีอะไรบ้าง "

1.ตู้เมน สวิตช์

 • จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

2.ระบบแรงสูง

 • สายอากาศ
 • สภาพเสา
 • การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • การติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

3.แรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • รางเดินสายและรางเคเบิล
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์

4.หม้อแปลง

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

5.การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)
 • RMU

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ตัวถังหม้อแปลง
 • การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง
 • สารดูดความชื้น
 • ป้ายเตือนอันตราย
 • พื้นลานหม้อแปลง
 • เสาหม้อแปลง
 • การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง
 • ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้งอื่น 
ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

ประโยชน์จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายหลายด้านซึ่งนอกจจากจะได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมั่นใจได้อีกว่าระบบไฟฟ้าภายในกระบวนการผลิตของเราจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยที่เราจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีให้วิศวกรไฟฟ้าออกรายงานรับรองตามแบบที่กฎหมายกำหนด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าวิศวกรจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้เมนสวิตช์ (MDB) ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (DB) และอุปกรณ์ต่อพวกระบบไฟฟ้าอื่นๆทั้งระบบ ปัจจุบันนอกได้มีเทคโนโลยีที่ถูกนำเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการถ่ายภาพความร้อน (Thermo scan) ทำให้เราได้รู้ถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย รวมไปถึงสามารถวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงรักษา (PM) ก่อนเกิดการเบรคดาวน์ในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี >

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

ความสำคัญของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือตรวจไฟฟ้าประจำปีมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ต้องตรวจสอบอะไรและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหมาะกับหน่วยงานใด ในปัจจุบันเราใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกความสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนในทุกกระบวนการ ระบบไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ดังนั้น อาจเกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ

1.การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบทั่วไปในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทั่วไป ตรวจสอบอย่างง่ายดาย แต่ผู้ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า มีการป้องกันเป็นอย่างดีในการสัมผัสส่วนใดจะต้องมั่นใจว่าไม่มีไฟฟ้าหรือมีการป้องกันอย่างเหมาะสม การตรวจสอบทั่วไปโดยหลักๆ แล้วมีดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสายไฟขั้วต่อหรือจุดต่อสาย
 • ซอร์กิตเบรกเกอร์
 • การระบายอากาศและท่อไอเสียของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่
วิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป
ภาพ: วิศวกรไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั่วไป
การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า-โดยวิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า : ตรวจสอบตู้ MDB

2.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

การตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อหาจุดบกพร่อง การชำรุด เสียหาย การเสื่อมสภาพหรือความผิดปกติอื่นๆ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำการบันทึกค่าผลการตรวจและวิเคราะห์ผลที่ได้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข สำคัญที่สุดเลยคือบางรายงานต้องตรวจสอบขณะที่จ่ายไฟฟ้า แต่บางรายงานต้องดับไฟก่อนตรวจสอบเนื่องจากมีอันตราย ผู้ที่จะทำการตรวจสอบต้องมีความชำนาญและมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วย

 • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 • ตรวจสอบตู้เมนสวิตช์ และ แผงย่อย
 • ตรวจสอบหลอดไฟ โคมไฟ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือตรวจไฟฟ้าประจำปีนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก นอกจากจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแล้ว ยังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขัดข้องด้วย จะเกิดอะไรขึ้นหากละเลยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน อาจมีอันตรายที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ส่งผลกระทบในวงกว้าง

ทั้งต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเช่น ถ้าไม่มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน อาจทำให้เกิดเหตุไฟดูดพนักงาน ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดประกายไฟ จนนำไปสู่การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ การเตรียมตัวก่อนตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องทำอย่างไรบ้าง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องตรวจสอบจากแบบไฟฟ้า single line diagram ซึ่งเป็นหัวข้อที่กฎหมายได้กำหนดไว้

ดังนั้น โรงงานหรือบริษัทที่ยังไม่มีแบบ single line diagram ต้องให้วิศวกรเขียนแบบให้ก่อน เพื่อความถูกต้องและหลังจากนั้นผู้ตรวจสอบจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเหมาะกับหน่วยงานใด

ใครบ้างที่ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมาย กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 ได้ระบุว่าการ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึง การตรวจสอบการทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์การหาข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ข้อ 4

ผู้ประกอบการโรงงานจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวจะต้องจัดให้มีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 700 บริษัทชั้นนำ

รับตรวจรับรองเครน ตรวจสอบปั้นจั่นทุกชนิด ซ่อมบำรุงรักษาเครน ปจ.1 ปจ.2 

ติดต่อสอบถาม / ช่วยเหลือ

ขอใบเสนอราคาส่งเมลมาที่

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีหรือตรวจไฟฟ้าประจำปี ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบ PM ไฟฟ้าประจำปี คุณจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทำให้กระบวนการผลิตทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่น ที่สำคัญเลยคือ ผู้ตรวจสอบควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อให้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ปัจจุบันมีสถาบันที่รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 รองรับ เลือกสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ หลังจากตรวจระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับรายงานการรับรอง 1 ฉบับตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ทีมงานวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายโดยไฟฟ้ามี กว. ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ พร้อมออกรายงานให้คำแนะนำหลังจากการตรวจสอบเสร็จเพื่อให้ลูกค้าทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหรือแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างตรงจุด