ผู้นำด้านการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีคืออะไร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าคือการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ได้มีการระบุให้โรงงานและสถานประกอบกิจการต่างๆต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามแบบรายงานของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีข้อดีหลายอย่างเช่นทำให้เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบไฟฟ้านั้นยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ที่สำคัญช่วยลดการเกิดเบรคดาวน์หรือไฟดับกระทันหันระหว่างที่เราเดินไลน์ผลิตได้อีกด้วย

เลือกบริการที่คุณต้องการ

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ออกรายงานรับรองโดยวิศวกรตามที่กฎหมายกำหนด

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

PM ระบบไฟฟ้า

ตรวจหม้อแปลงไฟฟ้า

" ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 5 รายการที่สำคัญมีอะไรบ้าง "

1.ตู้เมน สวิตช์

 • จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

2.ระบบแรงสูง

 • สายอากาศ
 • สภาพเสา
 • การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • การติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

3.แรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • รางเดินสายและรางเคเบิล
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์

4.หม้อแปลง

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

5.การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)
 • RMU

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ตัวถังหม้อแปลง
 • การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง
 • สารดูดความชื้น
 • ป้ายเตือนอันตราย
 • พื้นลานหม้อแปลง
 • เสาหม้อแปลง
 • การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือซ่อมบำรุง
 • ตรวจสภาพหม้อแปลงและการติดตั้งอื่น 

ประโยชน์จากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายหลายด้านซึ่งนอกจจากจะได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดแล้วยังมั่นใจได้อีกว่าระบบไฟฟ้าภายในกระบวนการผลิตของเราจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าควรทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยที่เราจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีให้วิศวกรไฟฟ้าออกรายงานรับรองตามแบบที่กฎหมายกำหนด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าวิศวกรจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้เมนสวิตช์ (MDB) ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (DB) และอุปกรณ์ต่อพวกระบบไฟฟ้าอื่นๆทั้งระบบ ปัจจุบันนอกได้มีเทคโนโลยีที่ถูกนำเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยการถ่ายภาพความร้อน (Thermo scan) ทำให้เราได้รู้ถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย รวมไปถึงสามารถวางแผนเพื่อซ่อมบำรุงรักษา (PM) ก่อนเกิดการเบรคดาวน์ในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี >

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘

ทีมงานมืออาชีพ

Eric Carmen

Partner at MMV

Jennifer Grey

Partner at BOL

Kelly Bishop

Partner at PMA

Neal Jones

Parthner at LVR

บริการช่วยเหลือ/ติดต่อ

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)
 
 

เพิ่มเพื่อน