เกี่ยวกับเรา
Engineer soft

ตรวจรับรอง และ ซ่อมบำรุงรักษา จากทีมวิศวกรมืออาชีพ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Engineer soft ให้บริการตรวจรับรองด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักมาตรฐานการทำงานระดับสากล และข้อกฎหมายไทยต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบการใช้งานที่ถูกวิธี ดำเนินงานโดยกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า 15 สาขา

ปัจจุบันเราให้บริการ

บริษัท เอ็นจิเนียซอฟท์ จำกัด ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ 2169/65

ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการนิติบุคคลผู้ตรวจสอบและรับรองตามมาตร 11 

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากมายกว่า 500+ บริษัทชั้นนำ โดยทีมวิศวกรมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยผ่านการรับรองสอบเทียบความถูกต้อง ISO 17025