ตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น
บริการตรวจรับรองเครน ตรวจปั้นจั่น ตรวจ ปจ1 ปจ2 ทุกชนิดโดยวิศวกรเครื่องกลทดสอบพิกัดการยกของเครน (Load test) พร้อมออกใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

ตรวจเครน ลด 40%

ตรวจเครนก่อสร้าง ทาวน์เวอร์เครน ตรวจลิฟท์ขนส่งในงานก่อสร้าง ตรวจเครื่องตอกเสาเข็ม ปจ.1 ปจ.2 ทุกชนิด ทดสอบเครน

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ตรวจสอบเครน

ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญประสบการณ์มากกว่า 10 ปีพร้อม ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ทุกกระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การทำงานได้รับการรับรองถูกต้องในการสอบเทียบตาม ISO 17025

ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการนิติบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวง 2564 ข้อ 121 ทั้งมาตรา 9 และ มาตรา 11

เลขที่ใบอนุญาต 0602-03-2565-0088 

"การตรวจสอบปั้นจั่น หรือ เครน ควรตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย"

เราควรตรวจเครนอย่างน้อยกี่ครั้ง

การตรวจสอบเครนนั้นต้องทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยกฎหมายได้ระบุว่าปั้นจั่น หรือ เครนควรทำการตรวจสอบดังนี้

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 

– ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด 
– มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

บริการตรวจเครน ลด 40%

ตรวจรับรองเครนทุกชนิดพร้อมออกใบรับรอง ปจ1 ปจ2 ตามกฎหมายกำหนด ทำการทดสอบโหลดเทสพิกัดการยกอย่างปลอดภัยของเครนและให้คำแนะนำการใช้งานที่ถูกวิธี

การตรวจสอบปั้นจั่น ตามกฎหมายกำหนด

ปจ.1
ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ตรวจเครนเหนือศีรษะ Overhead Crane, ตรวจลิฟท์ขนส่ง, ตรวจรอกโซ่

ตรวจเครน-ปจ2-ตรวจเครนชนิดเคลื่อนที่

ปจ.2
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

ตรวจเครนชนิดเคลื่อนที่, ตรวจโมบายเครน, ตรวจรถเฮี๊ยบ, Mobile Crane, Crawler Crane

วิศวกรตรวจเครน-2-engineersoft

PM
ซ่อมบำรุงรักษา

บำรุงรักษาเครน ทำความสะอาด, ซ่อมเครนเสีย, ติดตั้งเครนโรงงานทุกชนิด

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 700 บริษัทชั้นนำ

รับตรวจรับรองเครน ตรวจสอบปั้นจั่นทุกชนิด ซ่อมบำรุงรักษาเครน ปจ.1 ปจ.2 

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถาม / ช่วยเหลือ

ขอใบเสนอราคาส่งเมลมาที่

ทีมงานวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ

ตรวจสอบเครนโดยวิศวกรเครื่องกลด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ แม่นยำ พร้อมให้คำแนะนำหลังจากการตรวจเครนเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการปรับปรุงเครนให้เกิดความปลอดภัย

ขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐาน

การตรวจสอบเครนนตามที่กฎหมายกำหนด อ้างอิง ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจทดสอบปั้นจั่น 2554

ดาวน์โหลดกฎหมาย >

ตัวอย่างการตรวจ-ปจ.1
ตัวอย่าง ปจ.1 ปจ.2

ปั้นจั่นอยู่กับที่, เคลื่อนที่

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ Overhead Crane , ลิฟท์ขนส่ง, ปั้นจั่นขาสูง, โมบายเครน, รถเฮี๊ยบ

ขั้นตอนการตรวจสอบเครน-2
วิธีการทำงาน

ขั้นตอนการตรวจเครน

ขั้นตอนการทำงานมีมาตรฐานสากลทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำด้วยอุปกรณ์ทำงานที่ทัยสมัย

บริการพร้อมเช่า

ลูกตุ้มน้ำหนัก

บริการให้เช่าลูกตุ้มพร้อมใบรับรองสำหรับใช้ทดสอบการยกของเครน

ความสำคัญของการตรวจเครน

เครนเป็นเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานได้ดีในภาคอุตสาหกรรม และหากมีการตรวจเครนอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธี เครนจะเป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้งาน โดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคาร โรงงานผลิตสินค้า และโกดังเก็บสินค้าที่มีน้ำหนัก ทำให้ในปัจจุบันเริ่มมีการนำเครนมาใช้ในการทำงานมากขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม เครนเป็นเครื่องจักรที่ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังและมีความเสี่ยงสูงในการก่ออันตรายในการทำงาน จึงต้องมีกฎหมายควบคุมด้านกระบวนการทำงานและนำเครนไปใช้งาน รวมถึงข้อบังคับในการตรวจสอบเครน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ในจุดบริเวณที่ทำงาน โดยการตรวจเครนนั้น

ขั้นตอนการตรวจสอบเครน

การตรวจสอบเครนก่อนและหลังใช้งาน สามารถช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานได้ ซึ่งขั้นตอนการตรวจเครนที่ถูกต้อง แบ่งออกเป็น 6 ข้อสำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจเครน
วิศวกรทำการตรวจสอบปั้นจั่น
  1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างปั้นจั่น ตรวจเครน ตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพนอตและการคลายตัว
  2. ตรวจสอบเครนในด้านระบบต้นกำลังเครน ตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง ตรวจสอบระบบระบายความร้อน มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบต่อกำลังและระบบเบรกเครน
  3. ตรวจเครนและตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit Switches การทำงานชุดควบคุมพิกัดการยก
  4. ตรวจสอบเครน ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ
  5. ตรวจเครนในส่วนของระบบสัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ปั้นจั่น ความสว่างของไฟเตือน และระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน
  6. ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบระบบความปลอดภัยในการยก

ทำไมควรตรวจสอบเครน

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมถึงกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่นำเครนหรือปั้นจั่นไปใช้งาน ต้องตรวจเครนหรือทดสอบปั้นจั่นในทุก ๆ 3 เดือน หรือทุก ๆ 6 เดือน หรือปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาตามประเภท น้ำหนักและลักษณะงานที่นำเครนหรือปั้นจั่นไปใช้งาน รวมถึงปั้นจั่นหรือเครนที่หยุดใช้งานนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องมีการตรวจสอบเครนใหม่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ทำงาน หากหน่วยงานใดมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษรองรับ

อีกทั้งการตรวจเครนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยให้คุณสามารถตรวจเช็กได้ว่าอะไหล่ส่วนใดที่มีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพและทำการซ่อมบำรุงรักษาเครนได้ถูกจุดแม่นยำยิ่งขึ้นแล้ว วิธีการนี้ยังช่วยให้คุณสามารถยืดอายุการใช้งานเครนให้ยาวนานยิ่งขึ้นได้อีกด้วย ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

ตรวจสอบเครนกับ Engineersoft บริษัทรับตรวจสอบเครนอันดับหนึ่ง ในราคาและคุณภาพที่คุ้มกว่า

Engineersoft บริษัทรับตรวจเครนอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 500 บริษัท บริษัทของเราได้รับการรับรองและอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ประเภทนิติบุคคล อย่างเป็นทางการจากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2552 เลขทะเบียนที่ นต. 1702 ที่สำคัญ บริษัทของเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการรับรองและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการประกอบวิชาชีพรับตรวจเครนถูกต้องตามกฎหมาย

ตรวจเครนกับเรา คุณสามารถมั่นใจและใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะเราให้บริการตรวจสอบเครนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้ในการทำงานที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล จากการสอบเทียบจาก มอก. 17025 (ISO/IEC17025) ทำให้คุณสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างถูกจุดประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

มากไปกว่านั้นทางเรายังยินดีให้บริการทำความสะอาดเครนและอุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมออกรายงานการทำ PM และเซ็นรับรองโดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ เพื่อที่เราจะได้มั่นใจและการันตีคุณภาพและความปลอดภัยที่คุณลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการรับตรวจเครนของเรามากที่สุด ทางเราให้บริการรับตรวจเครนในราคาถูก พร้อมโปรโมชันลดราคาประจำเดือนที่จะทำให้คุณได้รับราคาและคุณภาพที่คุ้มยิ่งกว่าการใช้บริการตรวจเครนกับบริษัทอื่นอย่างแน่นอน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการตรวจเครนมาตรฐาน

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครนที่ถูกวิธีการตรวจสอบเครนประจำวันก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย