6 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ISO

การตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายไทยได้กำหนดให้นายจ้างต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าก็ต้องมีเครื่องมือการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่มีสำคัญมาก วันนี้เราจะพามาดู 6 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน ISO มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1.แคล้มป์มิเตอร์ ดิจิตอล

เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับวัดระดับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟ นอกจากนั้นยังสามารถวัดค่าอื่นๆ ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเลย

2.มัลติมิเตอร์ดิจิตอล

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่มีความสามารถในการวัดค่าได้หลายประเภท เช่น เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ความถี่ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น

3.เครื่องเทอร์โมสแกน

เครื่องมือชนิดนี้คือกล้องถ่ายภาพความร้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการวัดแบบที่ไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ ช่วยให้เห็นภาพการกระจายของอุณหภูมิวัตถุนั้นๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

4.เครื่องวัดกราวด์ ดิจิตอล

เครื่องมือชนิดนี้มีไว้สำหรับวัดความต้านทานดินของระบบกราวด์ว่ามีค่าเท่าไหร่และอยู่ในค่าที่มีความปลอดภัยหรือไม่ มีทั้งแบบตอกเข็มที่เหมาะกับงานติดตั้งและแบบแคล้มป์ที่เหมาะกับงานซ่อมบำรุง

5.เครื่องวัดเต้ารับ

เครื่องวัดเต้ารับใช้สำหรับตรวจเช็คระบบกันไฟรั่วของเบรกเกอร์ เช็คการต่อสายเต้ารับไฟฟ้า ตรวจจับวงจรขั้วทดสอบแรงดันไฟฟ้าและตรวจจับ RCD Test

6.เครื่องวัดโวลต์

เครื่องมือชนิดนี้มีไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดในวงจร ความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมป์มิเตอร์นั่นเอง

วิธีเลือกเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

วิธีเลือกเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ลักษณะของงานที่ต้องการวัดหรือค่าที่ต้องการวัดความสะดวกในการใช้งาน ลักษณะการติดตั้ง ความละเอียด ความแม่นยำ ที่สำคัญเลยคือต้องเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพรับรองและมาตรฐานความปลอดภัย เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) มอก.17025 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ มาตรฐานการรับรองเกี่ยวกับการสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านการทดสอบและตรวจสอบค่าความถูกต้องมาแล้ว โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการได้มีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพมีความสามารถทางวิชาการ ผลการสอบเทียบหรือการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือมีความถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นเอง

โดยห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะถือได้ว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมการสอบเทียบและการทดสอบนั้นเป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000

ได้ทำความเข้าใจกับเครื่องวัดกระไฟฟ้าและวิธีเลือกเครื่องกันไปแล้ว อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานและอุตสาหกรรม ทุกๆภาคส่วนควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตามมาตรฐานกฎหมาย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จริงๆ แล้วมี 2 ตัวได้แก่ ประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ส่วนกฎหมายอีก 1 ตัว คือ กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)  หวังว่าข้อมูลที่เราเอามาใช้ในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเป็นอย่างมาก

บริการอื่นๆของ Engineersoft