ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ตรวจสอบระบบ Fire Alarm

ระบบ fire alarm หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบที่มีไว้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ทำให้สามารถรับรู้และแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ได้ทัน ป้องกันไม่ให้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ หากไม่มีการตรวจสอบให้ดี อาจเกิดปัจจัยเสี่ยงขึ้นได้หลายอย่าง ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้าง หากละเลยการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และไปดูกันว่าระบบ fire alarm มีกี่แบบ รวมถึงความสำคัญของการตรวจสอบ Fire alarm ด้วย

5 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ตรวจสอบระบบ Fire Alam ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire alam

1.หากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่ทำงาน ซึ่งเกิดจากละเลยการตรวจสอบระบบ fire alarm ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ จึงไม่สามารถอพยพพนักงานออกมาได้ทันเวลา อาจมีอันตรายต่อร่างกายหรือทำให้เสียชีวิตได้

2.เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หากไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm จะส่งผลให้ระบบทำงานได้อย่างไม่สมบูรณ์ นอกจากจะมีอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานแล้วยังสร้างความเสียหายต่อสินค้าในโรงงานด้วย ซึ่งอาจมีมูลค่าสูงมากมายมหาศาลจนทำให้ขาดทุน

3.หากไม่ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เมื่อมีอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเกิดการชำรุดได้รับความเสียหายจะไม่สามารถทราบได้เลยและไม่สามารถซ่อมหรือบำรุงรักษาได้ตรงจุด ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจะมีอันตรายถึงชีวิตแล้วยังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย

4.เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ควบคุมเพลิงได้ยาก ไฟไหม้อาจลุกลามจนสร้างความเสียหายในวงกว้างได้

5.หากตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จำพวกอุปกรณ์ประกอบ เช่น ระบบพ่นน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีอัตโนมัติ ฯลฯ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบเหล่านี้อาจเสื่อมสภาพ หรือขัดข้อง ไม่พร้อมใช้งาน จนไม่สามารถทำงานและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้

ระบบ fire alarm มีกี่แบบ

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีด้วยกัน 2 แบบ โดยควรตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้ง 2 แบบนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และทดสอบอุปกรณ์ทั้งหมด 100%

2.การบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือ PM ให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการตรวจสอบ Fire alam

การตรวจสอบระบบ fire alarm มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอและสามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อแจ้งเร็ว รู้เร็ว ช่วยลดความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะมีความสำคัญแล้ว การบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการตรวจสอบระบบ fire alarm  หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการตรวจสอบระบบ fire alarm มีกี่แบบ และความสำคัญของการตรวจสอบระบบเพลิงไหม้ด้วย หวังว่าทุกคนคงได้เรียนรู้ มีความเข้าใจและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบระบบ Fire Alarm แล้วว่ามีความสำคัญอย่างไร ถ้าไม่ตรวจสอบมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

บริการอื่นๆของ Engineersoft