ความสำคัญของระบบดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร นอกจากจะต้องให้ความสำคัญเรื่องความสวยงามและพื้นที่การใช้สอยแล้ว สิ่งที่เจ้าของอาคารและนักออกแบบต้องให้ความสำคัญด้วย ก็คือ “ระบบดับเพลิงภายในอาคาร” เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การส่งสัญญาณแจ้งเตือนและการทำงานของระบบควบคุมเพลิงจะต้องมีประสิทธิภาพ ช่วยหยุดยั้งเหตุเพลิงไหม้ให้สงบลงได้ ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามจนบานปลาย

การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคารและป้องกันอัคคีภัย จะต้องออกแบบติดตั้งตามมาตรฐานระบบดับเพลิงของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต้องออกแบบฟังก์ชั่นการใช้สอยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย โดยใช้เกณฑ์สำหรับการพิจารณาประเภทพื้นที่ที่มีอันตรายตั้งแต่น้อยไปจนถึงมาก สำหรับระบบดับเพลิงภายในอาคาร และการป้องกันอัคคีภัยที่นิยมใช้งาน ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุประกอบด้วย

  • ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบท่อแห้งและระบบท่อเปียก ซึ่งระบบท่อเปียกเป็นระบบที่นิยมใช้มากในอาคารทั่วไป

  • ระบบท่อยืนและตู้หัวฉีดดับเพลิง

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เช่นกัน ได้แก่ ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือและระบบท่อเปียกโดยอัตโนมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์การเลือกใช้วัสดุท่อน้ำในระบบกระจายน้ำดับเพลิงต้องเป็นท่อที่ได้มาตรฐาน BS  JIS และ ASTM เท่านั้น

ระบบดับเพลิงภายในอาคารและป้องกันอัคคีภัยนั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟลุกไหม้ในอาคาร ในขณะที่เรากำลังอาศัยหรือกำลังปฏิบัติงานอยู่ ถ้าอาคารแห่งนั้นไม่มีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเลย หรือไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนกว่าจะรู้ตัวอีกที ก็อาจเกิดเพลิงไหม้ที่มีความเสียหายไปมากแล้ว นอกจากนั้นไฟยังอาจลุกลามทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือบริเวณใกล้เคียงด้วย ในขณะเดียวกันควันไฟที่เกิดการเผาไหม้ ก็อาจทำให้คุณหมดสติก่อนที่จะหนีออกมาจากอาคารได้

นอกจากจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงภายในอาคารและป้องกันอัคคีภัยแล้ว ก็ต้องมีการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วย การตรวจระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือตรวจเช็คระบบไฟอลามต้องดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมออกรายงานการตรวจรับรองและข้อเสนอแนะปรับปรุงในอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

Engineersoft ผู้ให้บริการตรวจสอบระบบดับเพลิง อันดับ 1

Engineersoft  บริษัทรับตรวจระบบดับเพลิงอันดับ 1 ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล รวมถึงได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ยินดีให้บริการตรวจระบบดับเพลิงภายในอาคารเครื่องสูบน้ำ หรือระบบดับเพลิงในอาคารทุกชนิด บริการทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัด พร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม รับประกันคุณภาพในการตรวจสอบ การติดตั้งและซ่อมบำรุงได้มาตรฐานตามหลักสากล

ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการได้เลย 100% เพราะเราดำเนินการตรวจระบบดับเพลิงภายในอาคาร โดยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงอุปกรณ์การทำงาน ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากการสอบเทียบมอก. นอกจากนั้นก็ยังให้บริการในราคาถูก มีโปรโมชั่นส่วนลดตามช่วงเทศกาลต่างๆ พร้อมออกเอกสารรับรองการตรวจเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือมีมาตรฐาน NFPA

Engineersoft บริการตรวจระบบดับเพลิงภายในอาคารประจำปี พร้อมออกรายงานรับรอง 1 ฉบับ โดยวิศวกร บริการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดับเพลิง ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง และให้บริการซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง PM ระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมในด้านความปลอดภัย ดังนั้น มองหาผู้ให้บริการตรวจระบบดับเพลิงภายในอาคาร Engineersoft ตอบโจทย์ความต้องการคุณได้แน่นอน

บริการอื่นๆของ Engineersoft