ปั้นจั่น คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ จป.1 จป.2?

ในปัจจุบัน โรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ มักจะมีการใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องทุ่นแรง นอกจากช่วยลดการทำงานของคนลงได้แล้ว ยังสะดวก รวดเร็วกว่า ประหยัดต้นทุนและมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้แรงงานคนด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ “ปั้นจั่น” เชื่อว่าหลายๆ คนได้ยินคำนี้กันบ่อย แต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว ปั้นจั่น คืออะไร ปจ.1 ปจ.2 เกี่ยวข้องอะไรกับปั้นจั่น วันนี้เราจึงมีข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอ เพื่อไขคำตอบให้กับทุกคน

ปั้นจั่นหรือเครน คือ เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ปั้นจั่นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

1.ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่นั้นจะติดอยู่บนพาหนะที่สามารถขับเคลื่อนได้นั่นเอง

2.ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว โดยปั้นจั่นชนิดนี้มักติดตั้งอยู่บนหอสูง บนล้อเลื่อน หรือขาตั้ง

ปจ. คือชื่อย่อของปั้นจั่น สำหรับคนที่สงสัย ปจ.1 ปจ.2 คืออะไร จริงๆ แล้วมันก็คือชื่อเรียกชนิดของปั้นจั่นนั่นเอง

 • ปจ.1 คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ยกตัวอย่างเช่น ทาวเวอร์เครน รอกยกสิ่งของ ลิฟต์ขนส่ง เป็นต้น
 • ปจ.2 คือ ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ได้ ยกตัวอย่างเช่น โมบายเครน รถเฮี๊ยบติดเครนและอื่นๆ ที่คล้ายกันสามารถเคลื่อนที่ได้

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน หรือปั้นจั่นตามกฎหมาย

เมื่อได้รู้แล้วว่าปั้นจั่น คืออะไร ปจ.1 ปจ.2 คืออะไร ทุกคนรู้ไหมว่าตามกฎหมายแล้วต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นและทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นด้วย ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปั้นจั่น ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำปี อัปเดตล่าสุด พ.ศ. 2564 โดยกฎหมายได้กำหนดการทดสอบพิกัดการยก ให้ดำเนินการโดยวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพ สำหรับน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครนหรือปั้นจั่น ตามกฎหมาย มีดังต่อไปนี้

ซึ่งให้วิศวกรทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นตามอายุการใช้งาน

1.ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงมากที่สุด แต่ต้องไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยเป็นไปตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้
 • กรณีที่ปั้นจั่นใช้งานแล้ว แต่ไม่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบแทน

2.ปั้นจั่นใหม่

 • ทดสอบพิกัดการยกปั้นจั่นใหม่ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ต้องไม่เกิน 1.5 เท่า
 • ทดสอบพิกัดการยกปั้นจั่นใหม่ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน จากพิกัดการยกอย่างปลอดภัย

นอกจากนั้นกฎหมายยังได้ระบุความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่นไว้ดังนี้

ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

 • พิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบทุก 6 เดือน
 • พิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดมากกว่า 3 ตัน ให้ตรวจสอบทุก 3 เดือน

ปั้นจั่นที่ใช้ในงานประเภทอื่น

 • พิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตันให้ทดสอบทุก 1 ปี
 • พิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือน
 • พิกัดยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดมากกว่า 50 ตันขึ้นไปให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

นอกจากนั้นแล้วปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือมีการซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยให้ตรวจสอบใหม่ก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง ทั้งหมดนี้ก็พอจะไขข้อสงสัยของใครหลายๆ คนได้แล้วว่า ปั้นจั่น คืออะไร ปจ.1 ปจ.2 คืออะไร รวมถึงน้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน หรือปั้นจั่นตามกฎหมายด้วย

Engineersotf รับตรวจ ปจ.1 ปจ.2 ตรวจปั้นจั่น โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ ติดต่อ : https://lin.ee/z776HOw

บริการอื่นๆของ Engineersoft